Råd

Jag råder dig omfattande i alla frågor som rör tysk-svenska rättsförhållanden på tyska och på svenska, i Tyskland och i Sverige.

Jag har studerat juridik och nordiska språk i Sverige och Tyskland och pratar flytande svenska.

Mitt kontor har ett nätverk av svenska och tyska partnerkontor som stöder mig i komplexa juridiska frågor och som iakttar regerings- och domstolsframträdanden under min ledning. Så dyra resor kan undvikas i många fall.

Några exempel från mitt arbete:

Jag är ofta inblandade i gränsöverskridande arvsrätt, till exempel när släktingar dog i Sverige. Här åtar jag mig för att göra alla juridiska formaliteter, begärar nödvändiga dokument och utförar korrespondens med myndigheter, domstolar, hyresvärdar och fordringsägare. Även anhöriga till svenskar som bodde och dog i Tyskland står jag åt sidan.

Jag hjälper regelbundet tyska kunder som har köpt eller ärvt en sommarstuga i Sverige att vara ägare till denna stuga. Jag känner mig själv väl i svenska arvs- och äganderätt och åtar jag mig för att göra alla formaliteter med de svenska myndigheterna.

Sverige-resenärer hjälper jag när om den bokade stugan har visat sig vara bristfällig och i Sverige rättigheter enligt Europeiska paketresorlag bör åberopas. Även i hanteringen av trafikolyckor av tyska resenärer i Sverige eller svenska resenärer i Tyskland kan jag övervinna rättsliga och språkliga hinder.

I förvaltningsrätten kunder anlita mig som i tvister med den svenska fastighetsregister. Också i alla andra administrativa frågor, kommer jag att arbeta för dig, som i tysk-svenska tullfrågor. Om och om igen är jag också aktiv i uppehållsrätt, eftersom trots EU-medlemskapet i de båda länderna bosättningsrätten inte är villkorslöst.

I straffrätten representerar jag både tyskar, som har svårigheter i Sverige (t.ex. narkotikabrott) liksom svenskar, som fick rättsliga problem i Tyskland.