Avgift

Juridisk rådgivning kostar.

Som advokat i Tyskland jag omfattas av de tyska reglerna för avgiften.

Jag arbetar, i förekommande fall, antingen genom åtaganden som härrör från den tyska lagen ”Rechtsanwaltsvergütungsgesetz” eller enas med dig om ett timpris. I det här fallet, redovisar jag exakt på minuten.