Svenska

Jag bjuder juridisk rådgivning i tyska rätt på svenska.

Här hittar du information

Efter att ha studerat juridik vid universitetet i Greifswald vid Östersjön, ett av de vackraste tyska semesterregioner, och en studie av skandinavistik (bland annat i Lund/Sverige), bor och arbetar jag i Düsseldorf/Tyskland nu.

Jag har redan arbetat vid en civil domstol, vid en åklagarmyndighet, vid jordbrukskammaren Nordrhein-Westfalen och i flera advokatbyråer.

Jag talar flytande svenska, även danska, norska, engelska och franska.

Jag är medlem i den tyska föreningen för jordbruksrätt och i den tysk-nordiska juristföreningen.